مشاوره مدیریت و آموزش مدیریت

منصوریان، م.، 1382. مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد و انطباق آن با رضایت دانشجویان. مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد و انطباق آن با رضایت دانشجویان. منصوریان محمدرضا. مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد و انطباق … ادامه

چگونه اقدام به ساخت، ادغام و حذف پارتیشن در ویندوز ۱۰ کنیم؟

کتاب مدیریت کردن بر پایهی پژوهشهای میدانی نوشته شده است. فقط کافیست تنها چند کتاب آن هم بهترین ها را انتخاب کنید و آن ها را به بهترین شکل ممکن مطالعه کنید. از آنجایی که خود نمیتوانید همه این کارها را انجام دهید، اگر امکان داشته باشد آنها را به فرزندانتان تفویض کنید. در ادامه … ادامه

مدیریت زمان :: مقاله در راهکار مدیریت

مشاوره مدیریت اغلب به دنبال یک نگاه عملی و ارائه راهحلهایی است که موجب بهبود فراوان در عملکرد سازمان مشتری شود. این یک واژگونی و عقب گرد بزرگ نسبت به دهههایی است که در آن چین به جهان نزدیک شد و سعی کرد خود را در نهادهای جهانی ادغام کند. 2- منابع مادی:درهر سازمانی اگر … ادامه

چگونه داشبورد پخش زنده را تنظیم نمایم؟

DNA یک برنامه سه میلیارد کلمه ای است که به سلول می گوید چگونه عمل کند. از طریق دیتابیس، اطلاعات میتوانند به دیگر اپلیکیشنها منتقل شوند. همه ذینفعان قادر به دسترسی به بازخورد هستند، بنابراین میتوانند به سرعت تغییرات اساسی را اعمال کنند. پت کریگان (Pat Carrigan)، مدیر سابق یک مدرسهی ابتدایی که بعدها به … ادامه

چگونه زبان بخوانیم؟

چگونه یک مدیر موفق شویم ؟ باوجوداین، او در سال ۱۹۸۵ کتاب جدیدی منتشر کرد با نام فرسودگی زنان: چگونه آن را تشخیص دهیم، از بین ببریم و از آن جلوگیری کنیم۵. در این سامانه تعاملی چند سویه بین مدیران آموزشی دانشگاه ها و کارشناسان آن ها ، اساتید و دانشجویان برقرار است. شما میتوانستید … ادامه

چگونه زبان بخوانیم؟

در کسب و کارهایی که هنوز به مرحله مقیاس دهی نرسیده اند، تست های زیادی انجام می شود که تحلیل این تست فرضیه ها با ابزار 5 چرا انجام می شود. با این وجود او بعدتر در گفت و گویی تصویری دلایل دیگری برای مهاجرتش برشمرد که کمی عجیب و غریب به نظر میرسید. این … ادامه