گسترش مناسبات تهران و مسکو با توافق نامه پیش رو

5.1. این توافقنامه تحت هیچ شرایطی به معنی انتقال مالکیت خدمات اسکایروم به مشتری نخواهد بود مگر اینکه بین طرفین طور دیگری توافق شود. انتشار این عکس در شرایطی صورت گرفته که قدرتهای بینالمللی در حال رایزنی درباره مسائل مرتبط با ایران هستند و این رایزنیها در روزهای اخیر بیشتر شده که این امر موجب نگرانی مقامهای ایران شده است. وی درباره گسترش مناسبات فرهنگی بین ایران و روسیه هم افزود: سطح شناخت دو ملت نسبت به هم در این بخش بسیار پایین است و متناسب با ظرفیت همسایگی دو کشور و تاریخ گذشته شان نیست.

در عکس بازسازی شده، در همان مکان و کنار دو ستون در حیاط سفارت روسیه، تصویر سفیر انگلستان و عکس سفیر روسیه (که دستها و پاهایش به نسبت عکسِ قدیمیِ استالین بازتر هم شده است) دیده می شود. 2.2. سیاستها و شرایط مربوط به استفاده از خدمات اسکایروم توسط مشتریان، نمایندگیها و سایر اشخاص ثالث و شرکت کنندگان و هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم و به واسطه مشتری به خدمات اسکایروم دسترسی پیدا نمودهاند قابل اعمال است. علاوه بر این مشتری با امکانات فراهم شده از سوی اسکایروم ضمن مدیریت این خدمات میتواند بخشی از آنها را بهصورت کنترل شده و محدود در اختیار شخص ثالث حقیقی و یا حقوقی به عنوان کاربر قرار دهد.

امّا مشتری حق واگذاری کلّ خدمات ارائه شده از سوی اسکایروم را به شخص ثالث حقیقی و یا حقوقی ندارد. 5.5. مشتری در طول مدت قرارداد خود با اسکایروم حق استفاده رایگان از یک یا تمامی گزینههای تغییر خدمات که به منظور رفع مشکلات و بهبود عملکرد خدمات که تحت عنوان «بهروزرسانی» (Updates) از سوی اسکایروم عرضه میگردد را دارد. ۴ قرار بگیرد. انریکه مورا رئیس کمیسیون مشترک پس از پایان این دور از گفتگوها اعلام کرد که تاریخی را برای پایان گفتگوها تعیین نمیکنم اما مذاکرات جاری برای دستیابی به توافق نهایی بر سر چند هفته است و نه چند ماه. برآورد توابع ساختاری با لحاظ متغیر نهادی نشان داد، اثر تغییرات نهادی بر اکثر متغیرهای بااهمیت اقتصاد ایران معنادار است؛ به طوری که بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و صادرات میانجامد و موجب کاهش حجم نقدینگی میشود.

طبق این برآورد، بیشترین تأثیر مربوط به مصرف گذشته است که اثر چرخ دندهای تابع مصرف را تأیید میکند. «جان استوارت میل» اثر تجارت را به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم تفکیک مینماید. 5.8. اسناد و یا فایلهای به اشتراک گذاری شده در رویدادها متناسب با سطح دسترسی کاربران در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. لذا کاربران میبایست در صورت نیاز نسبت به پشتیبانگیری (Backup) از محتوای فایلهای حساب خود قبل از منقضی شدن مدت مذکور اقدام نمایند. در هرصورت 10 روز قبل از پایان مدت قرارداد یک پیام از طرف اسکایروم جهت یادآوری به ایمیل و شماره موبایل مشتری ارسال میشود. به شماره حساب/ شماره کارت…

توافق نامه شینگن که مبتنی بر اصل سفر آزاد است در پی تمایل جمعی برای کاهش محدودیت های سفر برای اروپاییانی که به دنبال زندگی ، کار و سفر در سراسر قاره اروپا و جزایر آن هستند، شکل گرفت. در ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریفی از عقد یا قرارداد که معادل انگلیسی آن Contract است ارائه شده که عبارت است از اینکه دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد . در واقع، مشروط بر اینکه تعارضی با توافق وجود نداشته باشد، اعضاء میتوانند قوانینی گستردهتر از آنچه در مفاد موافقتنامه آمده است را در نظر گرفته و اجرا نمایند. مسئولیت هرگونه خسارات ناشی از استفاده شخص ثالث از حساب کاربری مشتری که ممکن است متوجه اسکایروم و شرکای تجاری آن گردد بر عهده مشتری است و مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.

6.3.3. چنانچه نقض مفادّ این توافقنامه توسط مشتری سبب ورود ضرر و خسارت مادی یا معنوی به اسکایروم گردد و یا موجب شکایت افراد یا نهادهای ثالث از اسکایروم شود مشتری مسئول بوده و اسکایروم حق پیگیری قانونی موضوع را خواهد داشت. در غیر این صورت اسکایروم و شخص ذینفع مجاز به پیگیری قضایی موضوع نزد مراجع قانونی خواهند بود. در عین حال بر اساس سیاستهای اسکایروم و در موارد لزوم این موضوع در سایت اسکایروم اطلاعرسانی میشود. 7.6. اسکایروم هرگز ایمیلی مبنی بر درخواست ارائه نام کاربری و گذرواژه به مشتریان و کاربران خود ارسال نخواهد کرد. پس از واریز وجه توسط کاربر، قسمت حسابداری سایت از وصول پرداختی شما در حساب بانک اطمینان حاصل نموده و چنانچه پول از حساب شما کسر گردیده، ولی به حساب سایت واریز نشده باشد، طی تماس تلفنی یا ارسال ایمیل یا تیکت در سایت این موضوع به کاربر اطلاع داده خواهد شد.

طرح این سوال از طرف مجلس اما در حالی است که هفته گذشته، انجمن فینتک با بیان اینکه اینماد دیگر شرط دریافت درگاه پرداخت نخواهد بود از تصویب این موضوع در جلسه هیئت مقررات زدایی خبر داد. 6.3.2. مفاد بند 6.3 مانع از استفاده دانشآموزان و یا کسانی که زیر ۱۸ سال هستند به عنوان کاربر و یا شرکت کننده از خدمات اسکای روم با اجازه و نظارت والدین و یا مدیران مجموعههای آموزشی نخواهد بود. 5.7. مسئولیت تأمین اینترنت، سختافزارهای لازم و نیز پرداخت هزینههای مربوط به آنها در راستای استفاده از خدمات اسکایروم بر عهده مشتری است. یا چنانکه خوشبینترها میبینند، مسیر به سمت توافق است و تیم ایرانی تنها قصد دارد دست خود را پیش از آنکه لازم میداند، برای کسی رو نکند؟

  • ماده یازدهم: شرايط توافقنامه
  • اصلاح اطلاعات نادرستی که به سایت داده شده است
  • تحریم های مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران
  • تحریم های مربوط به فعالیت های بانکی
  • شرایط لغو تعهدات قراردادی و ضمانت اقدامات

6.3.1. در صورتی اسکایروم مطلع شود که مشتری کمتر از 18 سال سن دارد یا واجد شرایط لازم نیست میتواند دسترسی مشتری را بدون هشدار قبلی مسدود نماید. مدل من اینطوری بود که رانتی عمل نمیکردم و واقعاً از صفر شروع میکردم. مارک دابوویتز، مدیرعامل لابی صهیونیستی بنیاد دفاع از دموکراسی که یکی از مشاوران دولت سابق آمریکا در امور ایران بود، هم در واکنش به وعده بایدن نوشت: وعده بایدن، کاملاً بیارزش است، مگر آنکه با رضایت و توصیه سنا به تصویب رسیده و به معاهده تبدیل شود. این دیپلومات روسی یادآور شد که سفارت روسیه در این زمینه ها اقدامات زیادی انجام داده است.