چگونه زبان بخوانیم؟

چگونه یک مدیر موفق شویم ؟ باوجوداین، او در سال ۱۹۸۵ کتاب جدیدی منتشر کرد با نام فرسودگی زنان: چگونه آن را تشخیص دهیم، از بین ببریم و از آن جلوگیری کنیم۵. در این سامانه تعاملی چند سویه بین مدیران آموزشی دانشگاه ها و کارشناسان آن ها ، اساتید و دانشجویان برقرار است. شما میتوانستید پاسخ مورد نظر خود را با علامت ضربدر مشخص کنید، آزمون را از صفحه جدا کنید و روی یخچال خانه یا دیوار اتاقک کارتان -همانند اتاقک موجود در داستان مصور «دیلبرت»۴- بچسبانید و با دیدن آن بگویید: دیدی؟ در این اثنا، فرویدنبرگر مفهوم «فرسودگی کارکنان درمانگاههای رایگان» را از نظر معنایی گسترش داد تا دیگر کارکنان مشاغل را هم در بر بگیرد. فناوریهای نو محیطی فراهم آوردهاند که تقریباً در مدت زمان کم میتوان به خیلی از اطلاعات دسترسی پیدا کرد و خیلی کارها را سریعتر و آسانتر انجام داد اما تمایل به سریعتر انجام دادن کارها و بیشتر کار انجام دادن روز به روز بیشتر میشود. و هرچند بعید نیست که روزی این اختلال به این کتاب مرجع اضافه شود، اما بسیاری از روانشناسان با آن به دلیل مبهمبودنش سر سازگاری ندارند. اگر فرسودگی پدیدهای عمومی و همیشگی باشد، آنوقت بیاهمیت است، و اگر بگوییم همه دچار فرسودگی هستند و همیشه نیز بودهاند، پس فرسودگی چیزی نیست جز جهنمِ زندگی.

به هر جا که نگاه میکرد، نشانی از فرسودگی مییافت. در تاریخ مبهم فرسودگی، حقیقتی هست که به دست فراموشی سپرده شده است؛ این حقیقت دربارۀ بیمارانی است که در دهۀ هفتاد قرن بیستم در درمانگاههای رایگان درمان میشدند: بسیاری از آنان کهنهسربازان جنگ ویتنام بودند که به هروئین اعتیاد داشتند. اما اگر معضل فرسودگی محصول همین اواخر باشد (اگر همان زمان که چنین نامی بر آن گذاشتند شروع شده باشد، یعنی اوایل دهۀ هفتاد قرن بیستم)، در این صورت پرسشی تاریخی مطرح میشود: چه چیزی جرقهاش را زد؟ واژۀ خاورمیانه به طور قطع از سال 1900 میلادی عنوان شده است ولی این امکان نیز وجود داردکه از اواسط قرن نوزدهم در اداره امور مربوط به هندوستان در وزارت خارجۀ بریتانیا نیز از این اصطلاح استفاده شده باشد. ۵- بیشتر از گذشته زودرنج شدهاید؟ ۶- آیا نسبت به اطرافیان خود دلسرد شدهاید؟ آیا شما دچار فرسودگی شدهاید؟ ۳- آیا اغلب بدون هیچ دلیل مشخصی دچار حزن و اندوه میشوید؟ فرسودگی همانند اختلال اضطراب پس از سانحه از فضای نظامی به زندگی شخصی منتقل شد، انگار که یکمرتبه همۀ مردم دچار خستگی ناشی از نبرد شده باشند.

او در سال ۱۹۷۳ نوشت: «وقتی مردم به خانههایشان میروند، شما تازه شغل دومتان را شروع میکنید؛ حجم عظیمی از انرژیتان را صرف این کار میکنید، کاملاً احساس میکنید که در قیدوبند این شغل دوم هستید، تا اینکه درنهایت از شدت خستگی از پا میافتید؛ همانطور که من افتادم». وقتی در حال رانندگی هستید، وقتی دارید به کارهای منزل میپردازید یا در ترافیک و واگنهای شلوغ مترو، پادکست میتواند بدون مزاحمت برای دیگر کارهای شما همراه بسیار خوبی برای لحظهیتان باشد. این گونه می توانید مطالب و مباحث درسی را تا مدت زمان بیشتری در حافظه خود نگه دارید. بیشتر کارکنان این درمانگاهها را افراد داوطلب تشکیل میدادند. درمانگاهها متخصص درمان اعتیاد و مدیریت بحرانهای جسمی و روحیِ معتادها بودند و کارهایی انجام میدادند که به آن «سمزدایی» میگفتند. در آن زمان، مردم محلۀ هِیت-اَشبِری دربارۀ فرسودگی ناشی از اعتیاد صحبت میکردند؛ احساس میکردند ازپاافتاده و توخالی شدهاند، بدنهایشان تحلیل رفته و برایشان هیچچیز باقی نمانده جز ناامیدی و درماندگی.

کریستینا ماسلاچ، استاد روانشناسی اجتماعی در دانشگاه برکلی، از اواخر دهۀ هفتاد در تحقیقات تجربی فرسودگی پیشگام بوده است. فقط یک جنبه از معاملهگری را فرا نگیرید، میتوانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روشهایی باشید که در آنها مهارت ندارید. شاید شما در حال بررسی تواناییهای خود در حوزه دانش شخصی باشید تا به یک بازیگر مؤثر در اقتصاد جهانی یا رهبر یک سازمان دانش محور تبدیل شوید. شوخ طبع و خوش اخلاق باشید اما جدی و محترم و برای کارمندان احترام و ارزش ویژه ای قائل شوید چرا که رفتار شما مانند آیینه ای است که هر آنچه کنید به خودتان باز می گردد. اما ابن تیمیه از حنابله معتقد است که خبر واحدی که قبول شده محسوب شده ، صلاحیت اثبات اعتقادات را دارد. چرا از فیلم و سریال خوشتان نمیآید؟ چرا که این سازمان، از هر گونه پاسخ حضوری خودداری می کند. تست را از روز یازهم آغاز کرده و تا روز بیستم ادامه دهید. یک مدیر باید همیشه کار خودش را ادامه بدهد و واقعا نمی داند چه زمانی موفق می شود و چه زمانی شکست می خورد. او با کار زیاد رس خود را کشیده بود. بیشتر آژانسهای خبری در کشورهای انگلیسی زبان، رادیو و ویدیوهای خود را به صورت رایگان در دسترس قرار میدهند.