واگذاری نیروگاه ایسین برای تکمیل بخشهای نیمهتمام – خبرگزاری مهر

نوبخت در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سهشنبه شب تخمین دولت از میزان فروش نفت در سال آتی را ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز اعلام کرد، همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز پس از رونمایی از لایحه بودجه ۹۸ در روز سهشنبه، خبر داد که قیمت نفت معادل ۵۴ دلار در بودجه در نظر گرفته شده است. نوبخت سهشنبه شب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری درآمدهای دلاری نفتی دولت در بودجه سال آتی را ۲۱ میلیارد دلار اعلام کرد.

در قانون بودجه ۱۳۹۲ که سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، باید طبق قانون برنامه بالغ ۲۸ درصد (۲۶ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی سال قبل دولت به صندوق) از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شود که در عمل ۱۷.۷ درصد واریز شد. با این استدلال، در سال جاری کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم دارد ۲۶ هزار میلیارد تومان از حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی LPG از مجتمع پارس جنوبی را ذیل تبصره ۱۴ وارد لایحه بودجه کند تا گام به گام سهم وزارت نفت از ۱۰۰ درصد به ۱۴.۵ درصد کاهش یابد.

هیات وزیران در ادامه، با هدف بهبود کیفیت عملکرد رانندگان و در راستای تکلیف مقرر در تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارت وارد به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آییننامه اجرایی تبصره مذکور درخصوص اعطای تخفیف بیمه به رانندگان دارای گواهینامه دورههای آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را به تصویب رساند. درآمدهای نفتی با فرض حفظ نرخ میانگین ۵۷۰۰ تومان نیاز به ابزارهایی دارد که چندان در اختیار دولت نیست: افزایش قیمت نفت یا افزایش حجم فروش.

میانگین وزنی این دوعدد، متوسط نرخ ارز در بودجه سال آتی خواهد بود که مطابق گفته تیم اقتصادی دولت، ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود.

دولت برای تحصیل ۳۲ میلیارد دلار درآمد نفتی، نیاز به فروش یک میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه در روز با قیمت متوسط ۵۴ دلار دارد. در این حالت میتوان گفت که دولت از سناریوی «فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۵۴ دلار و نرخ تسعیر ۵۷۰۰ تومان» به سناریوی «فروش ۶۲/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۵۴ دلار و نرخ تسعیر ۶۸۰۰ تومان» هجرت کرده است.

آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی پیشتر اعلام کردند، نرخ میانگین ارز در بودجه سال آتی، ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. اگر دولت بخواهد نرخ میانگین ۵۷۰۰ تومان دلار در بودجه را رعایت کند، نیازمند تحولات مثبت چشمگیری در بازار جهانی نفت خواهد بود.

یک راه دیگر برای حفظ نرخ ۵۷۰۰ تومان این است که حجم فروش را از ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز به ۹/ ۱ میلیون بشکه در روز برساند. اما ارقام لایحه بودجه ۹۸، نشان میدهند که دولت برای تحقق نرخ دلار متوسط ۵۷۰۰ تومان، نیاز به تحصیل ۳۸ میلیارد دلار درآمد نفتی دارد. در حقیقت دولت در آخرین بازبینی در لایحه بودجه ۹۸، یا قیمت نفت یا حجم فروش را بالاتر در نظر گرفته است.

اما در این حالت، پیشبینی دولت از حجم فروش نفت در سال آتی چه میزان است؟ اما پیشبینیهای معتبر از قیمت نفت در سال آتی چه میگویند؟ پیشبینی دولت از درآمدهای نفتی و نرخ تسعیر ارز در سال آینده به چه ترتیب است؟

در بخش «درآمدهای گمرکی» مجموع درآمدهای نقدی و غیر نقدی وصولی گمرک در سال 1400، به مبلغ 29,489 میلیارد تومان بوده که بیش از قانون بودجه مصوب به میزان 106 درصد محقق گردیده است.

لذا این موضوع در تمام برنامهریزیهای کلان بهصورت ویژه مدنظر قرار داده میشود؛ بر همین اساس، یکی از ملزومات اساسی برای توسعه صنعت گردشگری در ایران، تغییر رویکرد به مقوله گردشگری و قائل شدن ارزش اعتباری ویژه برای آن در امر اقتصاد است. نکتهی آخر این که بازار سهام به عنوان منبع مهم گردش سرمایه در اقتصاد هر کشوری نقش بهسزایی دارد، لذا پیشنهاد میگردد سیاستگذاران در اعمال برنامهریزیهای کلان اقتصادی توجهی خاصی به این بازار داشته باشند، تا مبادا این بازار دچار بحران شود و در نهایت فرار سرمایه را به دنبال داشته باشد.

این فرض با توجه به وجود تحریمها در سال آتی، سخت است و وابسته به تحولات سیاسی خواهد بود. رقم ۲۱ میلیارد دلار اعلام شده برابر با سهم دولت از کل فروش نفت(۵/ ۶۵ درصد) است و اگر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت و گاز ایران به این رقم افزوده شود، میزان فروش نفت حدود ۳۲ میلیارد دلار خواهد بود. از طرف دیگر با وقوع شوک نفتی، مصرف از طریق رابطه مثبت با درآمد قابل تصرف به طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می­گیرد.

اما آمار تولید و صادرات نفت نیز طی دولتهای گذشته نیز ارقام شگرفی را پیش روی ما قرار میدهد به طوری که طی سالهایی که نفت خود را به اوج قیمتی میرساند تولید رشد چندانی نداشته بعنوان نمونه در سال 1384 هر بشکه نفت 50.66دلار بوده که بیش از 46 درصد افزایش بها داشته، اما صادرات و تولید تنها دودرصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران و یکی از فعالان صنعت نفت درباره آینده صنعت نفت و وضعیت احتمالی تولید و صادرات این محصول در ایران اظهار کرد: درآمد نفتی ما در ۳۰ سال گذشته و به طور متوسط ۴۵ میلیارد دلار بوده است. نوبخت در ۱۵ آذر ۹۷ در یک نشست خبری اعلام کرد پیشبینی دولت این است که بتواند به طور متوسط روزی ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار در سال ۹۸ بفروشد.

قیمت نفت سنگین ایران کمی از قیمت نفت تگزاس بیشتر است و از این رو قیمت ۵۴ دلار در نظر گرفته شده برای بودجه سال آتی معقول به نظر میآید. در سال 1387 شاهد کاهش 17درصدی تولید نفت هستیم بهطوریکه تولید روزانه نفت ایران به دوهزارو56هزار بشکه در روز میرسد و از دیگر سو، با افزایش نزدیک به 37درصدی قیمت نفت روبهرو هستیم. در سال 1389 نیز قیمت هر بشکه نفت به 76 دلار رسیده بود و بیش از 24 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت، تولید و صادرات نفت ایران تنها نزدیک به 3 درصد افزایش یافت.

نمودارهای علی حلقوی ضمن بیان روابط علی بین دو یا چند متغیر، جهت تاثیر آنها را نیز مشخص می­کنند. فاصله های D و d را با قرار دادن یک عدسی کوژ بین دو منشوری و چشمی می توان تعیین کرد. در گزارش دیوان محاسبات، سناریوهای مربوط به تحقق درآمدهای نفتی با توجه به میزان فروش نسبت به ارقام مندرج در لایحه بودجه 1401 نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.

به هر روی، روسیه بسیار مایل است که اهرم فشار و قدرتی مانند آنچه برای تحتفشار قرار دادن اروپا دارد را بر سر چین داشته باشد. سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور پنجشنبه هفته گذشته در حاشیه سفر استانی خود به هرمزگان با اشاره به راهکارهای دولت برای دور زدن تحریمها گفت: صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم، صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.

عددی که با توجه به قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال آتی از واقعیت دور است. در برخی سالها این رقم به بیش از ۱۱۴ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و در برخی سالها روند کاهشی به خود گرفت و به حدود ۵ میلیارد دلار رسید. ۳۸ میلیارد دلار معادل آن است که دولت بتواند روزی ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۷۰ دلار در طول سال آینده بفروشد.

با توجه به آنکه معادل ریالی این عدد در بودجه ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان لحاظ شده، در نتیجه رقم متوسط نرخ ارز در بودجه در حدود ۶۸۰۰ تومان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون واگذاری نیروگاه ایسین، طی اطلاعیهای تاکید کرده است که در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، منابع حاصل از واگذاری این نیروگاه صرف تکمیل زیر ساختهای برق و توسعه صنعتی استان هرمزگان خواهد شد.

مهمترین صنعت مورد پشتیبانی در این منطقه صنعت رباتیک خواهد بود تا دیگر صنایع و کارخانهها نیز به استفاده از رباتها در فرایند تولید علاقمند شوند. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است و این (نظریه هوبرت) که کل ذخایر قابل استخراج نفت امریکا حتی اگر نفت آلاسکا را در نظر بگیرید فقط تا 8 سال دیگر (2013) کفا ف میدهد، نیز تقویت گشته است. بنابراین موضوع توسعه اکتشاف و بهرهبرداری از ذخایر گازی از برنامه پنجم توسعه شدت گرفته است که روند نشانداده شده در نمودار (14) نیز میتواند مؤید این موضوع باشد.

موضوع دیگری که در فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن مؤثر بوده است، استفاده شرکت ملی نفت ایران از تمام ظرفیتها، از جمله بخش خصوصی است.