مشارکت پکن و مسکو در توسعه گازی ایران

اگر مبنا عدد اعلامی دژپسند باشد، میتوان گفت ایران در شش ماهه نخست سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفت داشته است. برابر 2 () باشد، (c مقدار آستانه­ای است)، این مدل را مدل آستانه­ای می­نامند. بایستی یک روش تکراری برای دوره t ()، هنگامی­که مقدار قبلی احتمال به­عنوان داده در مدل استفاده می­شود. 2009) با استفاده از مدل VAR، اثرات شوک­های قیمتی نفت بر متغیرهای کلان اقتصاد قزاقستان را طی دوره 2007:4- 1994:1 مورد بررسی قرار می­دهد.

2009)، با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و با بکارگیری داده­های فصلی 2005:1- 1970:1 به بررسی رابطه نامتقارن بین تغییرات قیمت نفت و فعالیت اقتصادی کشورهای G7 پرداختند. ابریشمی و همکاران (1387) در مطالعه­ خود، به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای پیشرفته صنعتی شامل نروژ، انگلستان، کانادا که جزو کشورهای خالص صادرکننده نفت می­باشند، با داده­های فصلی طی دوره 1999- 1988 پرداخته­اند. جایگاه نخست ایران در عرصه ذخایر نفت و گاز در جهان در حالی است که این منابع جزو منابع متعارف محسوب شده و ایران هنوز اکتشاف گسترده و تخمین ذخایر غیر متعارف (شیل های نفت و گاز و هیدرات های گازی) را آغاز نکرده است.

بر این اساس اگر مبنا گفته نوبخت باشد، میتوان گفت درآمد نفتی ایران در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱٫۲ میلیارد بوده است.

لازم بذکر می­باشد که درنظر گرفتن شوک درآمد نفتی به جای شوک قیمت نفت از آنجا ناشی می­شود که چون در کشورهای نفت­خیز این درآمدهای نفتی است که به اقتصاد تزریق می­شود و از آنجا که ممکن است تغییر در برابری نرخ­های ارز نیز علاوه بر قیمت نفت در کاهش و یا افزایش درآمدهای نفتی موثر باشد، لذا به­نظر می­رسد درنظر گرفتن شوک درآمدی نفت برای کشورهای صادرکننده نفت مناسب­تر باشد.

هیوستون (رویترز) – شرکت شورون Chevron (NYSE:CVX) روز جمعه سود سه ماهه چهارم را گزارش داد که برآوردهای وال استریت را نادیده گرفت و چشمانداز ضعیفی را برای تولید نفت و گاز امسال ارائه کرد که این امر باعث کاهش ارزش سهام آن شد. نتایج حاصل در جدول (2) ارائه داده شده است. نتایج مطالعه حاکی از این است که شوک کاهش قیمت نفت اثر معنیداری بر رشد GDP نداشته و یا این اثر ناچیز است، درصورتی­که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی­دار و بیش از اثر کاهش قیمت نفت بوده است.

همانطور که مشاهده می­شود، اثرات شوک­های منفی نفتی بر رشد تولید طی دوره زمانی مورد مطالعه، قابل تفکیک به دو رژیم می­باشد که ضرایب شوک­ها نیز از لحاظ آماری معنی­دار هستند. استفاده و نتایج حاصل از برآورد مدل برای ایران، با سه کشور صادرکننده­ نفت (اندونزی، کویت و عربستان) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند، مقایسه شده است. با توجه به اینکه ایران جزء کشورهای صادرکننده نفت می­باشد و در این کشورها، شوک­های منفی نفت اهمیت بیشتری را دارند، بنابراین در تخمین مدل از شوک­های منفی استفاده می­گردد.

نتایج شبیهسازی بیانگر آن است که با روندکنونی، عمر ذخایرگازی مؤثر در آینده درکشور از حدود 400 سال به کمتر از 30 سال در سال 1414 خواهد رسید. مطالعات متعددی در رابطه با اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر تولید، در داخل و خارج کشور انجام شده است که در این بخش به بررسی برخی از این مطالعات پرداخته می­شود. شرکت پتروپارس هم سهمی ۹/ ۱۹درصدی از این پروژه در اختیار داشت.

اولین شرکت بزرگ نفتی که نتایج سه ماهه چهارم را گزارش کرد، 5.1 میلیارد دلار یا 2.65 دلار به ازای هر سهم درآمد داشت.

D4LOILM: بیانگر نرخ رشد درآمد نفتی بدست آمده از فرمول (15) می­باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که اثر مثبت تکانه قیمت نفت بر روی واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت­ها در همه کشورها مثبت بوده و باعث افزایش آن­ها می­گردد. در ایران تنها مطالعاتی که صنعت گاز کشور را با رویکرد پویاییشناسی سیستم ارزیابی و تحلیل کرده، مطالعه کیانی و پورفخرایی (2010) و صمدی و عیدیزاده (1392) است.

در این مطالعه سعی شده است تا دورنمایی از چنین وضعیتی با تأکید بر منابع گاز متعارف ایران صورت پذیرد. به طوری که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران توضیح میدهد: «در دولت سیزدهم، ما بازارهایی که به دلیل تحریم و یا به دلیل سیاستهای خاصی از دست دادیم، دوباره برگردانیم. در نهایت ممکن است چین دست بالاتر را در رابطه با روسیه داشته باشد. این پژوهشگران با استفاده از چارچوب الگوسازی پویاییشناسی سیستم به بررسی روند رشد مصرف گاز طبیعی در این کشور پرداختهاند.