مرکز پژوهشها – قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

نقشهی کلّی تعامل به نظر حقیر این است: از طرف دو قوّهی مجریه و قضائیّه تعاملشان به این است که بایستی موبهمو مصوّبات شما را عمل کنند؛ یعنی تعلّل در اجرای مصوّبات مجلس جایز نیست و تعطیل مصوّبات مجلس، و بیاعتنائی به آنها، جایز نیست؛ آن دو قوّه موظّفند که مصوّبات شما را عمل کنند. مثلا اینکه شورای نگهبان موظف به پاسخگویی به هیچ فرد و نهادی نیست (حال آنکه حتی مقام رهبری در برابر مجلس خبرگان پاسخگو است) باید در قانون اساسی حل و رفع شود. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: برای برون رفت از بحرانها و مشکلات و رفع سوءتفاهمات و اختلافات، مسیر و راه حلی به جز دیپلماسی و گفتگو وجود ندارد. طبق گزارش شبکه «کِیبیاس وُرلد» کره جنوبی، وزارت امور خارجه کره جنوبی امروز (جمعه) اعلام کرد که «چوی جونگ کان» معاون وزیر امور خارجه این کشور در تماسی تلفنی امروز خود با «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، برنامه سئول را برای میزبانی اولین گفتوگوی در سطح کاری با ایران در پی توافق ماه گذشته او با «علی باقری کنی» همتای ایرانیاش توضیح داد.

خبرها حاکی از انتصاب یک ایرانی تبار به سمت دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اقتصادی است. در ۴ دوره ای که نماینده بودم وزرایی را دیدم که دو شب قبل از رای اعتماد برایش برنامه نوشته و به مجلس دادهاند و خود وزیر آن برنامه را یک دور نخوانده بود. آن هم زیاد بود. خب تجربهی بنده دیگر زیاد است در این زمینه. همهی ما در معرض اشکال هستیم، ممکن است خدای نکرده لغزشی برایمان پیش بیاید.

اگر چنانچه این تفکّر و روحیهی خوداتّکائی و اعتمادبهنفْس ملّی -که امروز خوشبختانه عمومیّت پیدا کرده و بخصوص در بین قشر جوان تحصیلکردهی با عزم و اراده رشد پیدا کرده- و این اعتماد به نیروی داخلی در اقتصاد به همین شکل پیش برود و امیدهای واهیای که گاهی انسان مشاهده میکند به بیرون از مرزها وجود دارد و اقتصاد کشور را شرطی میکند نسبت به تصمیمگیری بیگانگان، اگر چنانچه وجود نداشته باشد یا ضعیف بشود و اعتماد ملّی افزایش پیدا کند، به نظر بنده همهی این مشکلاتی که امروز در اقتصاد وجود دارد قابل رفع و برطرف کردن است. آل ثانی پنجشنبه گذشته چند روز پیش از سفر امیر قطر به واشنگتن و درست زمانی که گفتوگوهای احیای برجام وارد مرحلهای حساس شد، از تهران دیدن کرده بود. به گزارش ایسنا، وزیر خارجه قطر در جریان این سفر با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود دیدار و رایزنی می کند. ارتباط قم با ری باعث تفکرات شیعی امامی بود و تشیع از ری نیز به نواحی و اطرافش گسترش مییافت.

اوّلاً این گسترش مجدّد کرونا یک غم عمیقی را در انسان به وجود میآورد. طحان نظیف ادامه داد: طرح «اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به جرایم شرطبندی و قمار بازی در فضای مجازی» حدود ۴-۵ جلسه بحث کارشناسی را به خود اختصاص داد و موارد اشکال و ابهام آن به مجلس منعکس شد.

۲- آزاد گذاشتن تمامی سرمایههای ما و در اختیار قرار دادن این سرمایهها و کلیه اموال و داراییهای ایران که در آمریکا و یا مؤسسات متعلق به دولت یا اتباع آمریکا در سایر کشورهاست، به نحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند و دستور ۲۳ آبان ۱۳۵۸ رئیس جمهور آمریکا و دستورات پس از آن مبنی بر انسداد دارائیهای ایران کانلمیکن اعلام گردد و بازگشت به شرایط عادی روز قبل از ۲۳ آبان در مورد کلیه روابط مالی فیمابین و رفع هر گونه اثرات ناشی از این دستور از قبیل تهاترهای انجام شده و انجام کلیه اقدامات لازم حقوقی و اداری از طرف رئیس جمهوری آمریکا جهت ابطال و الغای احکام توقیف صادره از طرف دادسراها و دادگاههای آمریکا و تضمین امنیت و تحرک و انتقال آزاد این دارائیها در قبال هر گونه اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیر آمریکایی در کشور آمریکا. به خصوص چون نگران بودم که بدون اطلاع من هزینههایی صورت بگیرد و برای سفرای شاه حقوق بفرستند، به حسابداری دستور داده بودم که هیچ سند هزینهای را بدون امضای من نپردازند و این مستلزم آن بود که من تمام گزارشهای مالی را شخصاً ببینم، بخوانم و امضاء کنم.

اقدام مهمتر رهبر فقید انقلاب این بود که به جای آن دو سوم ایدۀ «مصلحت» را اجرایی کرد و ابتدا شورای تشخیص و بعد مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد تا بین عرف و شرع، اقتضائات مدرن حکومت داری زیر عنوان مصلحت گره گشا باشد.

بایست تا روز آخر مشغول کار باشند. خب؛ صحبت آخر هم مربوط به کرونا است. اوّلاً همهی دولتها موظّفند تا روز آخر تلاش کنند و کار کنند؛ تا لحظهی آخر. بنده اعتقاد راسخ دارم که دولتها بایستی تا آخرین روز مسئولیّتشان تلاش کنند و کار کنند و وظایف خودشان را انجام بدهند، بعد امانت را به دولت بعدی تسلیم کنند، البتّه عقیدهام این است که با صورتوضعیّت؛ مثل مهندسی که وسط کار، بنا را به یک مهندس دیگری تحویل میدهد و صورتوضعیّت میدهد؛ این کاری است که انجام گرفته، این وضعی است که الان موجود است. باقیماندهاز معتمدین (تا سی نفر) تامین خواهند نمود. پیشنهاد ایجاد قوی موسس ناظر را به سی ی یس نسبت می دهند . امّا بالاخره واقعیّت این است که دشمن همهی نیرویش را به میدان آورده؛ نیروی اقتصادی را، نیروی سیاسی را، نیروی تبلیغاتی را. خب این نشاندهندهی این است که اینها بِجِد تصمیم گرفتهاند که همهی امکان تبلیغاتی خودشان را هم وارد میدان کنند؛ علاوه بر امکانات اقتصادی، امکانات این جوری را هم وارد میدان کنند.

همین مطالبی را که در بیانات آقای دکتر قالیباف بود و امثال اینها را انشاءالله با شدّت و جدّیّت و در حدّ امکانات و مسئولیّتهای مجلس و مجاری قانونی مجلس دنبال کنید، انشاءالله مشکلات برطرف خواهد شد؛ خاطر بنده جمع است که همهی این مشکلات قابل برطرف شدن است. توصیهی بعدی ما این است که به مسائل کلیدی توجّه کنید، اولویّت را به مسائل کلیدی بدهید.

اسیر جَو نشوید و به تعبیر معروف، جَوزده نشوید. اسیر جَو و مانند این چیزها هم نشوید. یک نکته اینکه به تجربه در طول این سالهای متمادی ثابت شده که درگیریها و منازعات و مجادلات در صدر، برای افکار عمومی مردم زیانبخش است، مردم را ناراحت میکند. اگر به نامه امام در آن برهه توجه شود، مشخص میشود که امام هیچ حکم حکومتی صادر نکرده است.

اما ظهور دولت های مستبدی که در آن نظام های سایسی ، قوانین اساسی را نیز زیر پا می گذاشتند موجب گردید تأسیس نهادی به عنوان پاسدار قانون اساسی و ضامن پایداری جمهوری ها ، احساس گردد . یعنی سؤال، تفحّص و امثال اینها که در قانون آمده، اینها حقّ شما است، بایستی انجام بدهید، امّا توهین نه، دشنام نه، نسبتِ بدون علم نه؛ اینها حقّ شما نیست و بعضیاش حرام شرعی هم هست و جایز نیست؛ انسان به وزیر مثلاً توهین کند یا دشنام بدهد یا تهمتی بزند، این مطلقاً جایز نیست. با وجود تلاشهای زبانشناسان ریشه و معنای واژه تهران چندان روشن نیست و نظرهای مختلفی مطرح شده است. خیلی چیزها هست که انسان دلش میخواهد تصویب کند، این چیز خیلی خوبی است، امّا ظرفیّت کشور، توانایی کشور، واقعیّتهای کشور پاسخگو نیست. متأسّفانه حالا که انسان نتایج را نگاه میکند، معلوم میشود که خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته.

این به گوش من رسید و من مراقب خودم بودم، به هر حال مراقب بودم و او هم نتوانست چنین کاری بکند و چنین اتفاقی هم نیفتاد، اما در شهر شایع کردند و همان موقع نه مردم و نه دبیرها قبول کردند.» آیت در پایان یک تقاضا داشت: «چون این جلسه تاریخی است و من میخواهم خطها روشن بشود، معلوم بشود کی چکاره است، من تقاضا میکنم که رأی نسبت به اعتبارنامه من علنی باشد.» نتیجه آرایی که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خواند حکم به ماندن آیت در مجلس میداد؛ از ۱۷۰ رای ماخوذه، ۱۱۴ نفر رأی موافق، ۳۰ نفر رأی مخالف و ۲۶ نفر رأی ممتنع دادند. توجّه بشود به ظرفیّتهای قوّهی مجریه و قوّهی قضائیّه و ظرفیّتهای کشور و واقعیّتهای موجود، با توجّه به اینها مصوّبه تولید کنید و این به نظر من میتواند یک تعامل خوبی از دو طرف به وجود بیاورد. «برحسب حق شناسی لازم می دانم در پایان سه دوره متوالی مسئولیت خطیر ریاست مجلس شورای اسلامی از جنابعالی، که بحمدالله و المنه کارنامه ای مشحون از افتخار خدمت به اسلام و ملت عظیم الشأن ایران دارید، صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری نمایم.

اینها همه ظرفیّتهای بسیار مهم و اساسی است که در کشور ما بعضی از این ظرفیّتها اختصاصی است؛ یعنی هیچ کشور دیگری از آنها برخوردار نیست، ما برخورداریم بحمدالله. آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تکمیل پروژههای نیمه تمام اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای پروژههای نیمه تمام در کشور، دولت درصد پیشرفت این پروژه ها را به عنوان اصلیترین شاخص برای اولویتبخشی به تکمیل آنها قرار داده است. البتّه اگر ما هم نمیگفتیم، خود مردم وارد شده بودند؛ قبل از گفتن ما هم وارد شده بودند، بعد هم به شکل فراگیر در همهی کشور، شما دیدید چه کارهای بزرگی انجام گرفت، چه خدمات باارزشی به خانوادههای ضعیف شد که در آستانهی ماه مبارک رمضان، این حرکت عمومی مردم انجام گرفت. یا در نهضت کمک مؤمنانه؛ از مردم خواسته شد که وارد عرصهی کمک به آحاد ضعیف جامعه بشوند. مثلاً فرض کنید به تولید اهمّیّت ندادیم، به سرمایهگذاری اهمّیّت ندادیم، ناگهان مواجه شدیم با شکست کارخانهجات مِن باب مثال، یا فرض کنید که مشکلات تولید در کشور.

  • توخل: هیچ صحبتی با دمبله انجام ندادم
  • پاسخ منفی مدافع آلمانی به پیشنهاد هنگفت چلسی
  • هوادار 1 – استقلال 2؛ ارسلان، عصر جمعه را قشنگ کرد
  • صحبتهای جنجالی فرهاد مجیدی در نشست خبری

نخست در سال 1789 میلادی ایالات متحده آمریکا و در سال 1791 میلادی فرانسه صاحب قانون اساسی شدند و در دهه های بعد اغلب کشور ها به کار مشابهی دست زدند . انتشار کتابی درباره اذیت و آزار جنسی از سوی محارم در فرانسه واکنش و بحث زیادی را در رسانه ها و محافل سیاسی و اجتماعی این کشور به دنبال داشته است. برخیشان به گفته هاشمی رفسنجانی در نطق آخرش: «عده زیادیشان الان مقروض هستند که چیزی ندارد قرضهایی که در دوره نمایندگی، خرج نمایندگی بر آنها تحمیل کرده بپردازند و من میدانم که بسیاری از این نمایندهها برای منتقل شدن به محل جدیدشان خرج انتقال را ندارند. انتخابات سومین دوره خبرگان رهبری در آبان ۱۳۷۷ برگزار شد و نخستین جلسه این مجلس در در ۴ اسفند ۱۳۷۷ تشکیل شد. دوره مجلس محروم میگردند. به فاصله چهار ماه از انتخابات مجلس یازدهم و در خرداد ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم برگزار شد که نتیجه آن، ثبت ۴۸ درصدی مردم و سهم ۱۳ درصدی آرای باطله بود که پایینترین میزان مشارکت و بالاترین میزان رأیهای باطله در تاریخ انتخاباتهای ریاستجمهوری ایران بوده است.