متن سخنان دکتر روحانی در گفت و گوی زنده رادیو و تلویزیونی با مردم

زیرا پوتین نظامی مورد استفاده در مناطق رطوبتی و جنگلی، با پوتینی که در نواحی کویری و صحرا پوشیده میشود، ویژگیهای متفاوتی دارند. با این وجود تخصص پوتین در حوزه اقتصاد همیشه مورد سوال قرار گرفته است. نرخ تورم در دولت اول اصلاحات به طور میانگین ۱۷ درصد بود و در دولت دوم به ۱۴٫۵ درصد رسید که از دولت قبل و بعد از خود وضعیت بهتری داشت. باقری در دیدار با همتای خود از کرهجنوبی تاکید کرد که «فارغ از نتایج گفتوگوها» در وین، دولت کرهجنوبی «موظف» به آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران است. در هیچ نقطه از آن نیامده که تورم چگونه به وجود میآید و راه حل آن چیست؟ رابطه که خطر جنونآمیز و سیطرهطلبانهی هیچ قدرتی را از بین نمیبرد. البته پولیتیکو به نقل از منابعی دیگر این را هم نوشته که هیچ تاریخ ثابتی در خصوص زمان توافق در نظر گرفته نشده است. طبق معمول، ما در مورد دشوارترین مسائل باقیمانده که باید در جریان مذاکرات وین حل و فصل شوند، گفتگوی سازندهای داشتیم.

از تروریستهای جنایتکاری که در داخل کشور ما مرد را، زن را، جماعت را، فرد را کشتند، علمای بزرگ تا بچههای خردسال را ترور کردند و کشتند، حمایت کردند؛ به اینها اجازه دادند که در کشورشان فعالیت کنند؛ دائما علیه کشورمان تبلیغات خصمانه کردند. اینها این خلأ را در ایران دارند؛ احتیاج به پایگاه دارند، و پایگاه ندارند؛ این را میخواهند. احتیاج به رفت و آمد آزاد و بیدغدغهی مأموران جاسوسی و مأموران اطلاعاتیشان و ارتباطات نا مشروع آنها با عناصر سفله و مزدور دارند؛ اما این را ندارند. البته این تهدیدها در ملت ما اثر نکرد، اما آنها دشمنی خودشان را از این راه نشان دادند. بعد در آخر جنگ، هواپیمای مسافربری ما را در آسمان خلیج فارس افسر آمریکائی با موشکی که از ناو جنگی شلیک کرد، ساقط کرد. خبر به دربار مجارستان رسید و شاه ماتیاس (بعدتر ماتیاس دوم) از آن چه در چاختیتسی میگذشت، آگاه شد. وی دارای رکوردِ طولانیترین دوره سلطنت در تاریخ بریتانیا است.رکورد طولانیترین دوره سلطنت که به ملکه ویکتوریا، فرمانروای بریتانیا در سده ۱۹ تعلق داشت شکسته شد.با استعفای رابرت موگابه از ریاست جمهوری زیمبابوه، الیزابت دوم پیرترین رئیس کشور جهان شد. او در این فیلم با کریس ایوانز، اسکارلت جوهانسون و رابرت داونی جونیور و البته ستاره های دیگر همراه شد.

امروز تجاوز رژیم ایالات متحده و همفکرانش و همکارانش، دنیای اسلام را در وضعیت دشواری قرار داده است و دنیای اسلام در پیشرفت خود، در موضعگیری خود، در ترقی مادی و معنوی خود، زیر فشار امریکا و همکاران و همفکران اوست. امروز طاغوت اعظم در دنیا، رژیم ایالات متحده امریکاست؛ زیرا صهیونیسم را او به وجود آورده است و آن را تأیید میکند. در این مرحله نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، حمله به پایگاههای تروریستی القاعده و مراکز نظامی رژیم طالبان را در افغانستان به فرمان جورج دبلیو بوش آغاز کردند. اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی. ۴. علت اصلی دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران و جمهوری اسلامی چیست؟ ۵. علت بنیادین مقابله ما با دولت آمریکا چیست؟ علت دشمنی عمیق و آشتیناپذیر استکبار و در رأس آنها آمریکا و شبکهی صهیونیستی دنیا با جمهوری اسلامی، این حرفهائی که گاهی گوشه و کنار گفته میشود – چه چیزهائی که آنها شعارش را میدهند، چه تصوراتی که بعضی در داخل میکنند – نیست. به صدام چراغ سبز دادند؛ این یک اقدام دیگر دولت آمریکا بود برای حملهی به ایران. توافقی که دولت روحانی تمام توانش را صرف آن کرد و نتیجهای کاملا متفاوت با وعدهها و انتظارات به همراه داشت.

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به سخنان رهبر انقلاب که ترکمنستان را همسایه خویشاوندی ایران نامیدند، توضیح داد: متاسفانه در دو تا سه سال گذشته به دلایل مختلف از جمله کرونا، روابط اقتصادی با ترکمنستان را در سطح پایین داشتیم. لذا دولت الکترونیک، نه تنها موجب یکپارچه شدن خود با جامعه می شود بلکه باعث می گردد که دولت بر منابعی تأکید داشته باشد که بیشتر موردنیاز است. ثانیاً وجود رابطه برای آمریکائیها – نه امروز، همیشه اینطور بوده – وسیلهای بوده است برای نفوذ در قشرهای مستعد مزدوری در آن کشور. یک چیزهائی را هم اثبات میکند: اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزشهای اسلامی، دفاع از مظلومان جهان، تلاش برای دست پیدا کردن بر قلههای دانش؛ نه فقط دنبالهروی در مسئلهی دانش، و فتح قلههای دانش؛ اینها جزو چیزهائی است که جمهوری اسلامی بر آنها پافشاری میکند. نفی استثمار، نفی سلطهپذیری، نفی تحقیر ملت به وسیلهی قدرتهای سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت قدرتهای مسلط دنیا در کشور، نفی سکولاریسم اخلاقی؛ اباحیگری؛ اینها را جمهوری اسلامی قاطع نفی میکند. افغانستان به دلیل کثرت وجود اقوام و طوایف، شرایط ویژه جغرافیایی و داشتن همسایگان متعدد با شرایط ویژه اقتصادی، نظامی، سیاسی و مذهبی همیشه مورد توجه قدرتهای جهانی بوده است.