سیر تا پیاز نهضت ملی مسکن

از نگاه شما علت اصلی اختلاف و طولانی شدن روند مذاکرات، تلاش بریا فرو ریختن ساختمان بلند بالای تحریم هاست؟ مذاکرات قبلی حدود سه سال طول کشید که به برجام منجر شد و این یک واقعیت است، این ساختمان تحریمی که امریکا ساخته ، یک ساختمان بسیار بزرگ است و نیاز به زمان و تلاش بسیاری دارد که این ساختمان ویران شود چون به تدریج درست شده و چندین سال است که وزارت خزانه داری امریکا روی آن کار کرده است تا بتواند جلوی دور زدن تحریم را بگیرد و فوندانسیون این ساختمانی که ایجاد کردند انقدر محکم است که تنها راه حل آن این است که از داخل این تحریم ها را بی خاصیت و کم خاصیت کنیم تا آنها خسته شوند و خودشان این را کنار بگذارند.

وی یادآور شد: صدام زمانی به ایران حمله کرد که در ما احساس ضعف کرد و برجام هم زمانی به کشورمان تحمیل شد که مسئولان ما اظهار ضعف کردند. اگر تحریمها نبود شاید این انگیزهها برای خودکفایی ایجاد نمیشد، مثلاً هواپیمای اف۱۴ یکهواپیمای فوق پیشرفته و بسیار گران است، گاهی به خاطر یک قطعه هزاردلاری این هواپیما زمینگیر میشد، امریکا هم حاضر نبود قطعات را به ما بدهد، لذا این ریسک را مسئولان پذیرفتند که متخصصان خودمان کار را شروع کنند، آنها روی این هواپیما کار کردند تا جایی که امروز قطعات این هواپیماها را نیز تولید میکنیم، اگر تحریم نبود ممکن بود به خرید آن قطعات ادامهبدهیم، اما ما وارد ساخت شدیم و این ریسک را پذیرفتیم و دانشمندان و متخصصان ما هم به خوبی توانستند وسایل یدکی حساس را تولید کنند و هواپیما را آماده پرواز و عملیات نگه دارند.

جریان موسوم به جنبش سبز که در یک روز بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، با این ادعای واهی که در انتخابات تقلب صورت گرفته است شعلههای آتشی را روشن کردند که نه تنها دامنه آن به رویارویی با مقدسات دینی کشیده شد بلکه گدازههای آن همچنان دامن خانوادههای ایرانی را به دلیل مشکلات ناشی از تحریمهای وضع شده در آن مقطع زمانی میسوزاند. به نظر من اگر منطقی فکر کنیم امریکا نمی تواند یا نمی خواهد همه تحریم ها را لغو کند چون او علاوه بر برجام یکسری تحریم ها دارد که کنگره های امریکا وضع کردند و یکسری را کنگره های ایالتی وضع کردند و یک بخشی را اتحادیه اروپا وضع کرده و یک بخشی با دستور رئیس جمهور امریکا وضع شده است یعنی اگر واقع بین باشیم باید در داخل کشور یکسری اصلاحات اقتصادی انجام دهیم و اثر بخشی این تحریم ها را کم کنیم تا وقتی تحریم بیخاصیت شد یا کم اثر شد آنها خودشان مجبور شوند تحریم ها را کنار بگذارند ولی اینکه انتظار داشته باشیم در اثر مذاکره کل تحریم ها کنار گذاشته شود، تمام شواهد نشان می دهد که این کار بسیار بعید است.

به هر حال باید در این زمینه بسیار کار کرد، به نظر من امریکاییها می خواهند حداکثر امتیازها را بگیرند و حداقل امتیازها را بدهند و طرف ایرانی هم مقاومت میکند و به دنبال این است که حداکثر امتیاز را بگیرد و حداقل امتیاز را بدهد. لاپید گفت: اسرائیل هر کاری که لازم باشد برای محافظت از امنیت خود انجام خواهد داد.

درحالی که ترجیح دولت تدبیر و امید این بود که در این حوزه تلاشی نکند، برای خانه سازی از طریق توسعه گران بازار مسکن نیز برنامهای نداشت و بخش خصوصی نیز در جهت تامین تسهیلات در این دوره کمک خوبی نگرفت.

رشد و توسعه طی این سالها در کشور اتفاق افتاده است، ولی با این حال از بعضی کشورها در برخی حوزهها عقب هستیم، برای اینکه این عقب ماندگیها جبران شود و به شکل همه جانبه و متوازن دست برتر را در منطقه و جهان داشتهباشیم، چه اقداماتی لازم است انجام دهیم؟

عملیات پایپینگ یکی از عبارت هایی است که وبسایت «مدیر پروژه» به صورت جدی در صدد توسعه مفاهیم کاربردی و اجرایی آن خواهد پرداخت. ۶ دی سال ۸۸ مصادف بود با روز عاشورا، روزی که حملهکنندگان به موکب و پرچمهای عزای امام حسین (ع)، مردم خداجوی نامیده شدند و بسیاری از رهبران جریان تجدیدنظرطلب در کنار سلطنت طلبان و منافقین و گروههای تروریستی از هتک حرمت روز عاشورا حمایت و آن را آغازی بر پایان انقلاب عنوان میکردند. نظر رئیس ثبت به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و در صورتی که آنها نسبت به نظر رئیس ثبت اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت صلاحیت دار اعلام نمایند.

لذا قبل از تنظیم سند و امضاء صورت مجلس مزایده یا تحویل مال اگر رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عملیات اجرایی می دهد و طرفین می توانند نسبت به آن به هیأت نظارت اعتراض نمایند. اگر چه تنها سه روز پس از حمله ورشدن به خیمههای عزاداری، مردم حماسه ۹ دی را رقم زدند، با اینحال علاوه بر بازخوانی رویکردهای ضددینی جریان غربزده در آن مقطع زمانی باید علت اصلی مشکلات این روزهای کشور را در سالی جستوجو کرد که اتاقهای فکر جریان غربباور با بهرهگیری از دستورالعملهای رهبران «براندازی نرم» در غرب، تلاش داشتند فروپاشی را در کوتاهترین زمان ممکن رقم بزنند.

ما باید درکنار جنبش سبز بایستیم، لازم است که اهداف آنان را اهداف خود بدانیم. دولت (امریکا) تصمیم گرفت پیامی برای گروه موسوی و جنبش سبز بفرستد. از لحاظ تحریمی وضعیت در جبهه مخالفان امریکا کاملاً به ضرر این کشور بوده چنانکه طی ماههای اخیر چین به شکل علنی با تحریمهای یکجانبه امریکا مخالفت کرده است. شاید مهمترین اظهارنظر را باید مربوط به مایکل لدین، مشاور پیشین شورای امنیت ملی امریکا و عضو برجسته مؤسسه «امریکن اینترپرایز» دانست که در مرداد ۹۴ طی یادداشتی در نشریه «فوربس» مینویسد: «سناتور چاک شامر نقش مستقیمی در نامهنگاری محرمانه بین دولت اوباما و سران آشوب علیه دولت ایران در سال ۱۳۸۸ و در پی انتخابات ریاست جمهوری داشته است.

چنانچه مزایده اجرا شود و اموال اعم از منقول و غیر منقول فروخته شود، متقاضی ابطال مزایده باید در مهلتی یک هفته ای از تاریخ فروش به دادگاه دادخواست بدهد و اعتراض خویش را بیان نماید. احتراماً، از آنجایی که در دادنامة معترض عنه؛ پاسخی قانونی به دعوای موکل داده نشده است و دادنامة معترضٌ عنه، استوار بر تفسیرهای موسع و استدلال های قاضی محترم صادرکننده رأی از مقررات آمره و شکلی قانون اجرای احکام مدنی است نه قواعد و اصول حقوقی و مقررات قانونی و موازین شرعی؛ لذا با ذکر گردشکاری کوتاه، و با محور قراردان عین عبارات تفسیرها و استنتاج های مندرج در متن دادنامه، مراتب اعتراض و ایرادات اساسی آن، به محضرعالی تقدیم می گردد.

روشن است که مزایده یکی از بخش های مختلف عملیات اجرایی است و اگر کل مفهوم سابق غیرقابل استماع و شایسته قرار رد دعوا اعلام شده است، جزء آن نیز همین وضع را دارد مگر این که علت عدم استماع منتفی شده یا در کنار دعاوی دیگری قرار گیرد که اقتضای ورود در ماهیت را دارد که دعوی حاضر به این صورت است زیرا نه تنها دعاوی دیگری طرح شده است بلکه دادگاه با عنایت به مبانی فقهی که استماع دعوا و حل و فصل نهایی اختلاف را امری بایسته می دانند (سلّار، المراسم العلویه و احکام النبویه فی الفقه الامامی، ص 230 و علامۀ حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه جلد 8، ص 419) تعیین راهکار نهایی و روشن شدن وضعیت طرفین را لازم می داند.

اگر چه غرب و بهویژه امریکاییها پیش از سال ۸۸ بارها تحریمهای متفاوتی را علیه جامعه ایرانی وضع کرده بودند، با این حال نوع و ساختار حقوقی – اقتصادی تحریمها پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ کاملاً متفاوتتر از گذشته است و تحریمها از بعد هستهای به تحریمهای اقتصادی، نظامی و سیاسی تغییر ماهیت دادند. این یک امر واقع است و او درست میگوید ولی با قواعد بینالمللی و رویه حقوقی شناخته شده، در تعارض است چون واقعیت این است که دولتها به آنچه که می پذیرند متعهد هستند و حتی وقتی رژیم ها تغییر میکنند، دولت بعدی که روی کار می آید و جایگزین دولت قبل می شود یعنی حکومت دچار تغییر شده است، آن دولتها باز هم به آن چیزهایی که انجام می دهند متعهد هستند.

موازی با اظهارات لدین، نیکآهنگ کوثر، یک فایل صوتی از مهدی هاشمی رفسنجانی منتشر میکند که در بخشی از آن او از لزوم تشدید تحریمها علیه ایران سخن به میان میآورد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم با این رویکرد در حال پیشبرد مذاکرات است که تحریمها لغو شود. ۴، اظهار داشت: مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی ایران در دولت روحانی وعده و شعار میدادند، اما روند غلطی که در مذاکرات پیش گرفتند باعث شد تا منافعی عاید کشورمان نشود.