دولت ترامپ به ایران اجازه داد واکسن کرونا بخرد

کد ژئوپلتیک به نوعی نتیجه استدلال ژئوپلتیک عملیاتی است که شامل مجموعه ای از پیش فرضهای سیاسی جغرافیای مربوط به زیرساخته سیاست خارجی کشور است. 2- از دیگر صلاحیت های مستقیم مجلس شورای اسلامی مسایل مربوط به تغییرات خطوط مرزی است که در محدوده شرایط خاصی ،تنها با تصویب مجلس می توان دست به اصلاحات خطوط مرزی زد. اگر هدف اصلی کارگزاران و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران معطوف به حفظ نظام سیاسی است، تحقق این امر از طریق ارتقای سطح، نشانهها و فرایندهای مربوط به منافع ملی حاصل میشود.

اگر تصویر” امریکا-غرب” در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامس ایران را روانکاوی بکنیم، یکی از این تصاویری که در این فضای فرهنگی- گفتمانی قابل ارزیابی است، “امریکا- غرب” به منزله “ابژه ی وحشت” است. این به طرفهای مقابل به ویژه غربیها بر میگردد که آیا میخواهند در چند روز آینده، مذاکرات به توافق خوب منتهی شود یا در چند هفته آینده یا در چند ماه آینده.

و مادی برای هرگونه فهم و برداشتی از امور جهانی ضروری است (watt,1998:41) آنها به گفتمان­های رایج و نافذ در جامعه توجه زیاد ی دارند، به این دلیل که گفتمان، اعتقادات و منافع را شکل داده و یا آن را منعکس می سازد و از این طریق هنجارهای رفتاری قابل قبول را بنیان می­نهند.

نفی سلسله مراتب نظام بین الملل توسط ایرانیان انقلاب تداعی کننده ی نفی غرب به منزله ابژه فرادست بود که این گونه در گفتارهای سیاست خارجی نمایان شده بود. جایگاه های فرادستی و فرودستی در سلسله مراتب نظام بین الملل که تداعی کننده­ی یک ساختار غربی ساز و بیگانه ساز بازنمایی می شدند، به هویت ضد سلطه در گفتمان سیاست خارجی معنای پررنگ­تری می­داد و گفتار و کردار ایرانیان انقلابی را به سوی شورش علیه سلسله مراتب نظام بین الملل و نفی وضعیت موجود در سیاست بین الملل ( رادیکالیسم در عرصه بین المللی) سمت وسو داده است.

با ظهور گفتمان سیاست خارجی از بطن جریانات انقلابی، این احساس وحشت و ناامنی خود آگاهانه و نا خود آگاهانه در خویشتن انقلابی ایرانیان انقلابی نسبت به امریکا- غرب، به نظم گفتاری و کردار گفتمانی انقلابیون منتقل شد و “امریکا-غرب” به منزله” ابژه ی وحشت” در هسته مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی و به تبع آن در هسته ی مرکزی گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز جای گرفت.

این احساس وحشت و ناامنی نسبت به ابژه ی بیگانه یعنی” امریکا- غرب” در نزد سوژه های انقلابی، امری ریشه دار در نظام اجتماعی- سیاسی ایران قبل از انقلاب به شمار می آید.در واقع این وحشت و ناامنی فراگیر بخشی از ویژگی های روان شناختی اجتماعی آن روزگار بوده است. دارا بودن منابع مهم طبیعی و غذایی، داشتن توانایی و مهارت های صنعتی داشتن بنیادهای لازم و کافی برای ایجاد مراکز تولیدی از آمادگی های اقتصادی و داشتن طرح استراتژیک و درازمدت دفاعی به منظور رویاروریی با دشمن، داشتن نیروی نظامی کارآزموده ، امکان سریع آمادگی روانی مردم برای حمایت از گاردهای دفاعی از جمله عامل های آمادگی نظامی است.

بخش سوم کتاب هم به روابط خارجی چین با مناطق مختلف و روابط با برخی مناطق مهم و اثرگذار در سیاست خارجی این کشور از جمله شرق آسیا، جنوب آسیا، جنوب­شرق آسیا، خلیج­ فارس و آمریکای لاتین بررسی شده است. شایان ذکر است که تدوین و نگارش این اثر نتیجۀ چند سال تمرکز مطالعاتی نویسندگان بر ابعاد مختلف سیاست خارجی چین است و بیشک تمامی کم و کاستی­های اثر پیش­رو متوجه نویسندگان است.

به عبارت دیگر جمهوری اسلامی پیوسته آمادگی کار اقتصادی به همه کشورها حتی قدرت های بزرگ را نیز داشته ولی در عرصه سیاسی، این آمادگی نبوده است. کاتوزیان این ناامنی و وحشت را ویژگی اصلی نظام پهلوی در ایران می داند و می­نویسد: ” استبداد نظام مند و نمونه های منفرد بی عدالتی (ظلم) ناشی از آن حس شدید ترس و ناامنی، بی اعتمادی، ناباروری، سرخوردگی، خشم و بیگانگی ایجاد می­کند. ترسی که در آن هنگام دولت در جامعه ایجاد می کند به نیرویی انفجاری تبدیل می­شود و نیروی جدیدی را به وجود. می آورد.”در این فضای احساس ناامنی و وحشت برای نیروهای اجتماعی سرکوب شده، امریکا-غرب در عین اینکه یک”ابژه­ی بیگانه” به حساب میآمد، به یک “ابژه ی وحشت” نیز تبدیل شده بود.

ترامپ نتیجهی نظام لیبرال است و همچنین این فضایی که به وجود آمده یعنی این بیعدالتیهای اجتماعی، این ضعیف شدن قشر متوسط و اختلاف طبقاتی، طی یک فرایند بلندمدت به وجود آمده است. چرا جرم اوباما از ترامپ بیشتر است؟ متن پیامهای اخیرا فاش شده شواهد محکمی هستند که دقیقا نشان میدهند تیم هدایت کننده فاکس نیوز با ترامپ و کاخ سفید تا چه اندازه رابطهای عمیق داشته اند».

اما با زیر سئوال رفتن رفتارگرایی و اثباتگرایی حاکم بر رشته و نیز به زیر سئوال رفتن دستاوردهای آن تلاشهای نظری مهم در حوزه آن کاهش یافت. تحلیل سیاست خارجی یکی از حوزههای مهم در مطالعات بینالمللی است که نه تنها در ایران بلکه در کل به نسبت سایر حوزههای روابط بینالملل کمتر مورد توجه قرار داشته است. فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه یکی از چهار مرجع رسمی پاسخگویی به استعلامات ناجا، انتخابات است، گفت: سوابقی که ثبتنام کنندگان در انتخابات در بانکهای اطلاعاتی پلیس امنیت، پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر داشته باشند، برای وزارت کشور و دستگاههای نظارتی ارسال میشود.

«الیسا اسلوتکین» نماینده دموکرات کنگره آمریکا هم که پیشتر (در دولتهای بوش و اوباما) تحلیلگر سازمان «سیا» بوده و فعالیتهای سردار سلیمانی را در منطقه رصد میکرده، در اینباره گفت: «یک سوال ساده وجود داشت که مانع اقدام علیه سلیمانی هم در دولت بوش و هم در دولت اوباما میشد و آن سوال این بود که: اقدام به ترور سلیمانی باعث چه واکنشی از سوی ایران میشود و آیا این اقدام ما را درگیر یک منازعه دنبالهدار در منطقه نمیکند؟

صبح روز بیستم ماه می 1990 یک نظامی صهیونیستی به روی کاروان کارگران فلسطینی در منطقه صهیونیست نشین لیتسیون (عیون قاره) آتش گشود که در نتیجه آن هشت کارگر فلسطینی شهید و 16 نفر دیگر زخمی شدند.

جمهوری اسلامی ایران، ابتکارات عملی، روشن و قابل دستیابی به نتیجه را روی میز قرار داده است؛ اما ما هنوز نیت و اراده جدی طرف غربی را در مذاکرات به خوبی لمس نمیکنیم. لذا علیرغم تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ناشی از دگرگونی و تحولات جهانی و منطقهای، این دسته از عناصر و ویژگیهای ملی ایران، موجب تداوم و استمرار آن میگردند.

در پی برگزاری انتخابات 96 اعضای کابینه دولت روحانی نیز دستخوش تغییراتی می شوند و این امری طبیعیست. حیدر العبادی امروز به همراه وزیران کشور، دفاع، امور آب و بهداشت در جلسه فوق العاده پارلمان شرکت کرده است. سیفزاده، سید حـسین (1384)، مبانی و مـدلهای تصمیمگیری در سیاست خارجی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

او روز دوشنبه اعلام کرد «آنتونی بلینکن»، معاون سابق وزیر خارجه آمریکا را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی سمت وزیر خارجه معرفی کرده است. جزئیات بسته پیشنهادی اروپا برای توافق جدید با ایران/تداوم تحریمها، پذیرش محدودیتهای جدید غنیسازی و خودداری از ساخت و طراحی موشکهای بالستیک/ تیم ایرانی باز هم عقبنشینی خواهد کرد؟

در این نگرش بر ساخت اجتماعی واقعیت تاکید می­شود جهان چیزی تلقی می شود که ساخته و ابداع شده و نه چیزی که بتوان آن را طبیعی، مسلم ویا موجودی از قبل داده شده فرض کرد. اما از دهه 1990 مجدداً این حوره مطالعاتی رو به رشد گذاشت. از این رو برخی تحلیلگران روس دیدار پوتین و بایدن را دیداری مهم برای آینده سرنوشت سیاسی نفتالی بنت که آینده ای مبهم و شکننده دارد، مطرح کرده و آن را دارای اهمیتی مضاعف تلقی کردند.