این مسئله درباره احزاب هم صادق است

دورانی که حزب حاکم، حزب کمونیست چکسلواکی قصد داشت با اصلاحات چهره ای انسانی از «سوسیالیسم» به نمایش بگذارد؛ «سوسیالیسمی در اختیار انسان». این در حالیست که جنس تفویض اختیار در نظامهای سیاسی مردمسالار مشابه آنچه در کشورهای اروپایی مشاهده میشود متفاوت است. در بعضی امور،مجلس ،حقّ انعقاد پیمان نامه ها یا مقاوله نامه ها را به اعضای هیأت دولت تفویض می کند،به عنوان مثال،به موجب اجازه مجلس،دولت پیمان های بهداشتی را رأساً با کشورهای خارجی منعقد می کند یا در زمینه تبادل فرهنگی ،دولت اختیارات ویژه ای را از مجلس دریافت می کند.

شما به جنگ تجاری، جنگ تعرفه های اقتصادی، تلاش برای نفوذ در هنگ کنگ و تایوان، انعقاد پیمان آکواس و نظایر آن اشاره داشتید که به طور مشخص و دقیق نشان از تلاش آمریکا برای تحقق راهبرد مهار چین دارد، اما برخی از کارشناسان معتقدند کلان راهبرد نگاه به شرق در ایالات متحده آن چنان بر روند و جریان تحولات جهانی اثرگذار است که حتی برخی از اتفاقات در مناطقی مانند آسیای میانه و غرب آسیا مانند خروج شتابزده آمریکا از افغانستان و یا خروج نیروهای نظامی این کشور از خاورمیانه با هدف تمرکز بر آسیای جنوب شرقی و مهار چین انجام گرفته است.

داستان دوم این بود که در همان روزها نامهای سراسر سپاس منصوب به فرهنگیان منطقه ١٧ تهران (تیرماه ٨٣)، خطاب به احمدینژاد در یکی از روزنامههای اصولگرا منتشر شد که در آن آمده بود: «آثار ایثار و شعاع اندیشه سخاوتتان در این منطقه پیداست».

حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران. به گزارش ایکنا، همایش «بازتاب انقلاب اسلامی ایران در آثار اندیشمندان جهان» به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و با همکاری سازمان قرآنی دانشگاهیان و دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، هفدهم بهمن، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه تهران یکی از سخنرانان این همایش علمی بود که به ایراد سخنرانی پرداخت.

معمولاً اندیشکدههایی که در حوزه سیاست خارجی کار میکنند، یکی از پروژههای اصلیشان در رابطه با ایران است. به این معنی که خیلیها تأثیر اندیشکدهها را در سیاست خارجی آمریکا خیلی بیشتر از آن چیزی که ما تصور میکنیم، میدانند. از نقاط قوّتی که به نظر من روی آن باید تکیه کرد، مسئلهی برجسته شدن ارزشهای انقلاب است.

این برای یک سیاستمدار خوب نیست که اعلام کند من فلان تصمیم را در حوزه سیاسی گرفتم، به خاطر اینکه پول آن را از فلان فرد ثروتمند گرفتم. پژوهشگر تاریخ انقلاب در پایان مطلب خود نوشت: خلاصه کلام آنکه نوع نگاه پهلوی به شرق و غرب نشاندهنده مستقل نبودن سیاست خارجی ایران در آن دوره بود چراکه تصمیمات در حوزه سیاست خارجی، باید بدون توجه به نگرانیها برای روابط خارجی کشور اتخاذ میشد.

اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی افزود: این سه شرکت به دلیل «اقدامات مغایر با امنیت ملی و منافع سیاست خارجی ایالات متحده» در لیست سیاه قرار گرفتهاند. با اشاره به منافع اقتصادی چین در حوزه خلیج فارس تصریح میکند که اگر ایران به مسیر دستیابی به توانمندی هستهای خود ادامه دهد آنگاه اسرائیل «بدون شک» اقدام خواهد کرد و نگرانی اعراب منطقه نیز موجب شکلگیری رقابت تسلیحاتی در منطقه میشود.

منافعی را که بهلحاظ سلسلهمراتب، جایگاه و اولویت امنیتی بعد از منافع حیاتی قرار میگیرد، میتوان در زمرهی منافع مهم و اصلی قرار داد. نتایج طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی انجامشده در دفتر، برحسب مورد، به صورت گزارش، مقاله و یا کتاب آماده شده و به شکلی شایسته در دسترس علاقمندان قرار میگیرد. همچنین، دفتر مطالعات به صورت مستمر اقدام به برگزاری همایشهایی در زمینه موضوعات مختلف بینالمللی مینماید تا به این وسیله محققان کشور بتوانند بخشی از نتایج طرحهای پژوهشی خود را در معرض قضاوت و بحث و نقد عموم قرار داده و نیز باب مباحثه و تبادل آرای معقول در زمینه سیاست خارجی همواره مفتوح نگاه داشته شود.

هدف اصلی از تأسیس این دفتر، تحقیق و مطالعه در مورد مسائلی است که به نحوی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد. یعنی معتقد هستند ایران تا زمانیکه این حکومت در آن وجود دارد، نباید هیچگونه تعامل اقتصادی با دنیا داشته باشد و نباید هیچگونه آسایشی برای مردم خودش ایجاد کند. نه مسئولان دانشگاه و نه مدیران شهرداری هرگز فکر نمیکردند که دکتر احمدینژاد تا این اندازه برای رفع مشکلات و کاستیها اشتیاق نشان دهد، برای همین پروژه بازسازی کوی اینقدر صورتی جدی به خود گرفته که مسئولان کوی در حاشیه نشسته تماشاگر اقدامات شهرداری شدند.

البته این حاشیه سازی آن موقع، اعتراضهای بیشتری در پی داشت که هنوز چند روز از توصیه مقام معظم رهبری به مسئولان در خصوص حفظ آرامش آن هم در آستانه انتخابات نگذشته بود.

آن نفاقی که آقای اوباما داشت، ترامپ کمتر دارد و صراحت بیشتری دارد. نرخ تورم رسمی در سال 2012 معادل 28.7 درصد برآورد شد، اما به نظر میرسد داده های رسمی تورم واقعی را کمتر ارائه می کنند. وی با بیان اینکه پس از «حسنعلی منصور» و در دوره «هویدا» با شوروی قرارداد احداث ذوبآهن در ایران منعقد شد، آورده است: اما چرخش شاه به شرق واقعی نبود، او متحد استراتژیک آمریکا محسوب میشد و آمریکاییها این تغییر جهتها را نازکردن میدانستند.

سریع القلم محمود. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: قابلیت و امکان تغییر. به گزارش خبرگزاری مهر، سید روحالله امینآبادی پژوهشگر تاریخ انقلاب در رابطه با آخرین میهمانی خارجی محمدرضا پهلوی در کاخ سعدآباد در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: عکس پیوست تصویری از ضیافت شاه برای «هوا گوئوفنگ» نخست وزیر وقت چین در کاخ گلستان است؛ «هوا گوئوفنگ» آخرین مقام خارجی بود که ۹ شهریور ۱۳۵۷ به ایران آمد، شاه که از غرب ناامید شده بود، نگاه و مسیر خود را به شرق تغییر داد اما این اقدام نیز افاقهای نکرد.

تذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است، مقالات خود را فقط از طریق صفحه شخصی خود به سامانه فصلنامه ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند. زیرا دفتر فصلنامه در مقابل اطلاعاتی که از طریق سامانه نشریه ارسال نگردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی در مهرماه 1362 تأسیس شده است. دفتر در اجرای این هدف، وظیفه خود میداند تا در زمینههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حقوقی، فرهنگی و آنچه در حال حاضر روابط بینالملل و مباحث راهبردی خوانده میشود، به پژوهش و بررسی پردازد.

حوزهی دیپلماتیک جمهوری اسلامی باید به فکر راهکارهایی باشد که اهداف راهبردی آن را از طریق سازوکارهای حقوقی و نهادهای بینالمللی تأمین کند. وی خاطرنشان کرد: محمدرضا پهلوی میخواست از طریق دیدار با رهبران چین به کمونیستهای وطنی که برخی از آنها به چین و گروهی دیگر به شوروی امید داشتند، نشان دهد که سران دو قطب کمونیستی شرق او را تایید میکنند و تلاش انقلابیون چپگرا، آب در هاون کوبیدن است.

از سوی دیگر و درحالیکه رسانههای رسمی ارتش اسرائیل اصرار دارند شرایط نیروهای نظامی این رژیم را طبیعی جلوه دهند، گزارش هاآرتص نشان میدهد که تنها در سال ۲۰۲۰، بیش از ۲ هزار نیروی نظامی در پایگاههای ارتش درخواست مشاوره فوری روانی داشتهاند. در آن دوره نتانیاهو با سفر به روسیه توانست اعتماد پوتین را بار دیگر جلب کرده و مانع از وخامت اوضاع شود.

هدف این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، بررسی این بحران و تأثیر آن بر رهنامه نظامی روسیه است. در هر مرتبه نیز نیروهای امنیتی به سرعت حاضر می شوند و اطراف خودرو را محاصره می کنند و پس از بررسی مشخص می شود این خودرو خالی از بمب است. در این باره بررسی هزینههای اقتصادی و نظامی برای دولت اوباما هم مهم ارزیابی می شود .

در این روند، میزان شناخت، اهداف نهادها و ساختارهای سیاسی، اعتقادات، جنبه های عاطفی و سرانجام معیارهای موجود برای قضاوت در مورد قدرت و سیاست حائز اهمیت است. از این جهت ما میبینیم سیاست خارجی آمریکا به سمتی حرکت میکند که معمولاً توسط سیاستمداران تعیین میشود و این سیاستمداران بیش از اینکه لزوماً متأثر از پژوهشهای یک اندیشکدهای باشند، متأثر از آن حمایتهای مالی هستند که در زمان انتخابات دریافت کردند.

به نظر این تحلیلگر سابق سیا هر دو دولتی که او سابق بر این با آنها کار کرده (بوش و اوباما) بر این جمعبندی بودند که ترور سلیمانی ابزار مناسبی برای رسیدن به اهداف نهایی که ما دنبال آن هستیم، نیست. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ینی شفق، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین امروز (یکشنبه) اعلام کرد رژیم صیهونیستی با حمایت از حملات نظامیان و شهرکنشینان صهیونیست به مردم فلسطین در اراضی اشغالی در حال جایگزینی راه حل مسالمتآمیز دو دولتی شدن با یک رژیم آپارتایدی است.