احمدی نژاد چگونه احمدی نژاد شد؟

واقعیت این است که نظام بینالملل که در آن قواعد اخلاقی-هنجاری و نظم قانونی وجود ندارد (آنارشی)، عرصه بیاعتمادی، رقابت و تلاش کشورها برای بقاء است؛ بنابراین کشوری که میخواهد در این شرایط «نرمال» باشد، چه باید کند؟

او در بهکارگیری نیروی نظامی محتاط است، در تلاش برای ترویج دموکراسی و حقوق بشر خویشتنداری میکند، با مداخله نظامی مستقیم نیروهای آمریکایی بهویژه نیروی زمینی مخالف است و اصرار دارد که دیگر کشورها هم در مسئولیت حفظ نظم جهانی باید نقش ایفا کنند. صفوی و شیخیانی، 1389: 5) با انقلاب اسلامی ایران، علاوه بر شوروی، ایران نیز در زنجیره محاصره قرار گرفت که حمله به افغانستان در سال 2001 هر دو کشور را در بر دارد.

در بین اسامی مندرج در لیست ابتدایی وزرای دولت دوازدهم اسامی 6 نفر از وزیران قبلی در همان پست های قبل نیز به چشم میخورد. به این شکل بود که لیست ۳۰نفره اصلاحطلبان در همان دور اول انتخابات تمام کرسیهای تهران در مجلس را به دست آورد و محمدرضا عارف بهعنوان سرلیست اصلاحطلبان راهی پارلمان شد و البته رقابت بر سر ریاست مجلس را به علی لاریجانی باخت.

نمایندههای وابسته به دو لیست «امتداد» و «نسل نو» نیز با حضور در میدان تحریر، از طریق موتورهای سهچرخه (موسوم به «تکتک») به پارلمان رفتند. وی افزود: با این حال نباید از این نکته غفلت کرد که «رنشون» به روشنی از دکترین بوش دفاع میکند و در جای جای کتاب میتوان مشاهده کرد که او تلاش میکند سیاستهای تجاوزگرانه بوش در عراق و حمله غیرقانونی به افغانستان را توجیه کند.

وی افزود: نویسنده در این کتاب بررسی میکند که چرا دکترین بوش آنگونه که باید بازگو و فهمیده میشد، معرفی نشده است. وی ادامه داد: مولف این کتاب «استانلی رنشون»، استاد علوم سیاسی دانشگاه نیویورک و نویسنده بیش از نود مقاله و چهارده کتاب در حوزه علوم سیاسی است که همزمان به تدریس درحوزه روانشناسی تحلیلی پرداخته است. این معافیتهای تحریمی سبب میشود تا برای مثال ایران و روسیه بتوانند در آب سنگین اراک و راکتور تحقیقاتی تهران همکاری داشته باشند.

قهرمانپور گفت: از نظر وی، منتقدان دکترین بوش تا امروز نتوانستهاند جایگزین متقاعدکنندهای برای این دکترین ارایه بدهند. ایران بر این باور است که این هدیه خوبی از سوی آمریکا نیست تا با سیاست نرمتر به سمت توافق در وین پیش رفت و ایران موارد بیشتری میخواهد. در حقیقت دولتها اهداف دیگری را نیز در روابط بین الملل دنبال میکنند، اما بقا محوریترین هدف هر دولتی محسوب میشود، زیرا با به مخاطره افتادن بقا هیچ کدام از سایر اهداف قابل دستیابی نخواهد بود.

در حالی که او در سال 84 نیز در گفت و گوی ویژه خبری نیز از عدم برخورد با موی دختران سخن گفته بود، در اوج فعالیتهای گشت ارشاد نیز در یک برنامه زنده ای که از شبکه اول سیما در حال پخش بود، به طور رسمی به طرح برخورد با مزاحمین نوامیس و برخورد با بدحجابها که توسط وزارت کشور و ناجا به اجرا در آمده بود، اعتراض کرد.وی در گفتوگوی زنده با شبکه اول سیما به انتقاد شدید از طرحهای نیروی انتظامی در جامعه در مورد حجاب پرداخت و تاکید کرد که این طرحها هیچ ربطی به دولت ندارد.احمدینژاد گفت که ظاهرا هرچند ماه طرحی میگذارند و جنجال ایجاد میکنند و کشور را در یک ماجرایی فرو میبرد که ما از بنیان با این مخالفیم.

از اقدامات دیگر ایران برای تضمین میتوان به تصویب طرحی در مجلس برای خروج از ان پی تی (NPT) یا گسترش بیشتر برنامه هستهای در صورت نقض توافق از سوی طرف مقابل اشاره کرد، اما هیچ کدام به اندازه موضوع اولی که مطرح شد نمیتواند تضمین کننده عدم تخلف طرف مقابل باشد. گروهک منافقین که تا چند سال پیش در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار داشت، در سالهای اخیر با لابیگری گسترده و پرداخت مبالغ کلان به سیاستمداران غربی از این فهرستها خارج شده و هر ساله با حربههایی چون برگزاری تورهای رایگان به مقصد پاریس یا سوءاستفاده از پناهجویان، تجمعاتی را برگزار میکند.

این مسئله از آن منظر حائز اهمیت است که به یاد داشته باشیم “رفتاریهای تقویت شونده تکرار میشوند. ” نقض تعهدات آمریکا در دوره اوباما و عدم پاسخگویی مناسب ایران، طرف غربی را به نقض بیشتر توافق تشویق کرد، اما اگر تهران در همان گام نخست به نقض طرف غربی پاسخ مناسب داده بود، شرایط از کنترل خارج نمیشد و واشنگتن میدانست که هر اقدام نامناسب دارای تبعات است.

نزدیک انتخابات برخی دوستان میگفتند مردم ایران قابل پیشبینی نیستند و امیدواریم آقای همتی رأی بیاورند و هشت روز دیگر جشن پیروزی میگیریم، همین نشان میدهد که نمیدانیم در کشور چه میگذرد و این نگاه یعنی از مردم فاصله گرفتهایم که باید به آن توجه داشته باشیم. پس از بیش از یک دهه مذاکره و رسیدن به توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در نهایت طرف آمریکایی با بدعهدی در سال ۲۰۱۸ و به صورت یکجانبه از این توافق خارج شده و تحریمهای ظالمانه را در قالب سیاست فشار حداکثری بر ایران اعمال کرد.

درست است که این یک اقدام مثبت است اما باید توجه داشت که ایران از این مراحل عبور کرده و این اقدام آمریکا به تنهایی نمیتواند راهگشا باشد و باید بیشتر سر کیسه را شل کنند تا یک توافق خوب در وین شکل گیرد.

از اینرو این پژوهش تلاش میکند تا با بهرهگیری از روش تحلیلی- توصیفی، نشان دهد که چگونه سیاست خارجی واقعگرایانه اوباما موجبات تغییر جهتگیری راهبردی این کشور و تمرکز بیشتر بر آسیا- اقیانوسیه را فراهم آورده است. وی اضافه کرد: باید توجه داشت که همه اختلافات هستهای نیست و ایران باید در خصوص برخی مسائل دیگر که سوءتفاهم ایجاد شده است مشکلات خود را با آمریکا حل کند در غیر این صورت باز هم سه سال دیگر تنشها افزایش پیدا میکند.

با وجود این بهنظر میرسد چنین کنشگری و تصورات ذهنی توسط اطرافیان روحانی از یک دیدار مرسوم، بخشی از یک پروژه سیاسی برای بازگشت و بازسازی تیم لاریجانی-روحانی بهمیدان سیاست باشد؛ پروژهای که سرآغاز آن انتشار بخشهایی از خاطرات روحانی در مجله آگاهینو بود، سپس این پروژه در هفته گذشته با انتشار دفاعیه علی لاریجانی خطاب به اعضای شورای نگهبان ادامه پیدا کرد؛ دفاعیهای که لاریجانی را از حاشیه سیاست به متن آن آورد و پروژه بازگشت به سیاست او و روحانی را یک قدم جلوتر آورد و حالا گویا قرار است با رسانهای شدن خبر دیدار روحانی با رهبر انقلاب این پروژه بهصورت ویژهتری تکمیل شود.

اینطور نبود آن زمان هم خیلی گل و بلبل بود. علی بیگدلی در گفتوگو با روزنامه آرمان، ضمن اعتراف به بیاهمیت بودن اقدام اخیر آمریکا تحت عنوان معافیتهای تحریمی گفت: معافیتهای هستهای برای ایران خیلی اهمیت نداشته است و به نظر میرسد که نیاز باشد تا آمریکا اقدامات بیشتری برای رضایت ایران انجام دهد. حسن روحانی با انتخاب بیژن زنگنه، محمدرضا نعمتزاده، محمود واعظی و چند وزیر دیگر که میانگین سن آنها بالای ۶۰ سال بود، به مسنبودن کابینه متهم شد اما در پاسخ گفت چون کشور را در حالت بحرانی تحویل گرفته، به افراد مجرب و با سابقه زیاد مدیریتی نیاز داشته است.

ایران میداند که چارهای وجود ندارد و کنگره با بایدن همراه نخواهد شد تا یک قانون در آمریکا شکل گیرد. احمدینژاد در 27 شهریور 1389 در مصاحبهای با روزنامه ایران گفت: «بعضیها یک جمله حضرت امام متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده را برجسته میکنند، آن زمان رئیس جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست وزیر مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب میشدهاست.

عسگر قهرمانپور، مترجم کتاب «امنیت ملی دولت اوباما (ارزیابی دوباره دکترین بوش)» در گفتوگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) بیان کرد: این کتاب در سال 2011 میلادی توسط انتشارات «روتلیج» چاپ شده است که به بررسی ابعاد سیاستهای خارجی اوباما و مقایسه آن با دکترین بوش از دیدگاه علوم سیاسی و روانشناسی تحلیلی رهبران میپردازد.