آخرین اخبار «دولت باراک اوباما

اختلافات مضر است. هم اختلافات بین مسئولین مضر است؛ هم بدتر از آن، کشاندن اختلاف میان مردم مضر است. نگذارید در فضای کشور، در فضای بین دولت و مردم، درگیریها و دلهرههائی به وجود بیاید که شماها را از کار باز بدارد. بین دولت – یعنی قوهی مجریه – و بعضی از دستگاههای بیرون از قوهی مجریه، یک جاهائی بعضی موازیکاریها هست.

با این همه کاری که دولت دارد، سعی کنید دچار حاشیهسازیهای مسئلهدار نشوید. در نقش دادن به هیئت وزیران و بارور کردن این مجموعهای که دور هم مینشینند و وقت گرانقیمتی را مصرف میکنند، بکوشید و هرچه ممکن است، آن اصطکاکها را باز هم کم کنید.

چرا که به زعم شهردار وقت تهران عرصه سیاست خارجی در حوزههای بالادستی نظام تعریف و تنظیم میشود. چرا که نشاندهندهی سیاست مسالمت آمیز و در حقیقت مثبت ایران است که بهخصوص با کشورهای همسایه همکاری میکند و به دنبال ایجاد آشوب و بیثباتی در منطقه نیست. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از روش های رایج در دولت های مختلف، بازی کردن مسئولین دولتی با آمارها با هدف استخراج تصویری مثبت از شرایط فعلی و تصویری منفی از شرایط گذشته است.

وی تاکید کرد که امام خمینی (ره) دولت ایران را که تابع غرب بود به یک کشور اسلامی با هدف آزادی فلسطین تبدیل کرد و امام خامنهای نیز راه ایشان را ادامه داد. پیش از این، حمیدرضا دهقانی در صفحه توییتر خود نوشت : آقای صلاح زواوی سفیر ۴۲ ساله فلسطین در تهران پس از دیدار با جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه با سمت سفیری خداحافظی کرد.

پس انعقاد پیمان ابراهیم در چارچوب همان نگاه آمریکا برای تمرکز بر آسیای شرقی و مهار چین استوار است. پس از آنکه چارچوب هماهنگی به عنوان فراکسیون اکثریت معرفی شد، نامزدهای جریان صدر فریاد «آری آری به اصلاحات» سر دادند. همزمان فراکسیون صدر وابسته به جریان صدر که نمایندگانش با کفن در صحن مجلس حاضر شده بودند، سندی شامل اسامی ۷۶ نماینده را به رئیس جلسه پارلمان ارائه و اعلام کرد که آنها فراکسیون اکثریت هستند.

شناخت من و آقای رحمانی به زمانی برمیگردد که او رئیس کمیسیون صنایع مجلس بود. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاستهای اقتصادی کشور در هر زمانی دچار تذبذب و تغییرهای بیمورد شود.

با توجه به اینکه ایران یکی از پیشرفته ترین نظام های پزشکی در منطقه را دارد و بسیاری از کشورهای مختلف برای معالجه و جراح های زیبایی به ایران سفر می کنند، متهم کردن دولت ایران و مردمی که با چالش مضاعف یک بیماری همه گیر و تحریم های آمریکا روبرو هستند، به ناسازگاری و بی کفایتی بی اساس است.

حرکت بر اساس برنامه، یکی از کارهای اساسی است. به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی، از آقای ناطق نوری من لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. مسئلهی واردات را هم که گزارش دادند، البته جزو نگرانیهای من است.

به نظر من این چیز بسیار مهمی است. انتقاد اخیر اوباما از ترامپ بسیار شدیداللحن و یکی از تندترین انتقادهایی است که از زبان او شنیده ایم. برخی از رهبران سیاسی از جمله نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون، از جلسه فوق العاده امروز پارلمان انتقاد کرده و گفته است که این جلسه برای سرپوش گذاشتن بر جرائم و رفتارهای تخریبگر و تعرض هایی است که به اموال و دارایی ها دولتی، مردمی و گروه های سیاسی و الحشد الشعبی شده است.

جمهوری اسلامی ایران طرح روشنی را مبنی بر برگزاری رفراندوم سراسری میان ساکنان اصلی سرزمین فلسطین، اعم از یهودی، مسیحی و مسلمان، و تشکیل یک دولت سراسری در فلسطین مبتنی بر رای و نظر مستقیم تمامی مردمی که ریشه در این کشور دارند، ارائه کرده است.

زواوی با بیان اینکه سفارت فلسطین در تهران در واقع سفارت سازمان آزادیبخش فلسطین است که نماینده تمام گروههای فلسطینی و مردم فلسطین چه در داخل و چه در خارج از فلسطین است، اظهار داشت: ما برای پیشبرد بهترین روابط با برادرانمان در جمهوری اسلامی ایران که مسئله فلسطین، مسئله مرکزی و در اولویتهای این کشور است، اهمیت بسیاری قائلیم.

برای خودتان و برای دولت مسئله درست نکنیدو برای جنجالآفرینیها – که کسانی دنبالش هستند – بهانه ندهید. این فعال آمریکایی تأکید کرد: ما بر این باوریم که هدف این قانون نه محافظت از شهروندان و ساکنان در مقابل حملات خارجی، بلکه سرکوب مخالفان و اعتراضات علیه دولت است. وی ابراز کرد: به این برادران خود می گویم که شما اشتباه تاریخی مرتکب شده اید.

اما احمدینژاد در یک دوره ۸ ساله تاریخی هم قطعنامه و تحریمهای جهانی را علیه ایران به راه انداخت و هم دستاوردهای اقتصادی را بر باد داد. دروغ میگویند. از روی بغض و کینهای که دارند، تحریمهای غیر منطقی میکنند؛ تحریمهائی که همهی عقلا و انسانهای باانصاف عالم وقتی نگاه میکنند، میبینند اینها کارهای غیر منطقی و در واقع وحشیانه است؛ این یک جنگِ با یک ملت است.

مسئلهی منابع ارزی هم مسئلهی مهمی است؛ که خب، حالا آقایان توجه دارید. خب، این روشن است؛ اگر در مقابل نقدینگی تولید وجود داشته باشد، کالا وجود داشته باشد، کمبود وجود نداشته باشد، مشکلی را ایجاد نمیکند؛ اگر چنانچه نه، نقدینگی بیش از تولید کالا در داخل یا به شکل درستِ واردات بود، طبعاً مشکل ایجاد میکند. همین مسئلهی مسکن مهر که صحبت شد، یا همین طرحهای نیمهتمام را که افزایش میدهید، این کاری که در دولت دارند میکنند – که کار خوبی هم هست و لازم هم هست – خود اینها ایجاد افزایش نقدینگی میکند.

دارا بودن منابع مهم طبیعی و غذایی، داشتن توانایی و مهارت های صنعتی داشتن بنیادهای لازم و کافی برای ایجاد مراکز تولیدی از آمادگی های اقتصادی و داشتن طرح استراتژیک و درازمدت دفاعی به منظور رویاروریی با دشمن، داشتن نیروی نظامی کارآزموده ، امکان سریع آمادگی روانی مردم برای حمایت از گاردهای دفاعی از جمله عامل های آمادگی نظامی است.

آمریکا هیچ نوع اقدامات یک­جانبه یا نظامی که به طور چشم­گیر آمریکا را وارد میدان جنگ داخلی سوریه کند انجام نداد، اما به خصوص بعد از هجوم داعش به عراق، آمریکا مصمم شد که به جنگ داخلی سوریه پایان دهد و در این راستا بهترین راهبرد را ساخت و تجهیز نیروی سوم در معادلات سوریه می­داند؛ به این معنا که گروه­های لیبرال مخالف در کنار دولت اسد و سلفی­های تکفیری، نیروی مؤثر در وقایع سوریه شوند.